Przybicie w aukcji internetowej

Rafał Chmielewski

Tak jak zapowiedziałem w moim poprzednim wpisie, poświęconym organizatorowi aukcji internetowej, teraz zajmę się inną, ale równie wątpliwą kwestią jaką jest przybicie. W jakim momencie ono następuje?

Czym jest przybicie?

Uważa się, że przybicie to chwila o podwójnym znaczeniu – kończy bowiem licytację i jednocześnie powoduje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Co do zasady owego przybicia udziela się temu licytantowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Forma przybicia może być natomiast różna, zależnie od warunków aukcji.

Przybicie w orzecznictwie sądowym

Podobnie jak we wcześniejszym artykule dotyczącym aukcji internetowej, tak i teraz odwołam się do jednego z pierwszych orzeczeń rozstrzygających kwestię licytacji w Internecie. Mowa tutaj o wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z dnia 6 lutego 2007 roku (sygn. akt II C 903/06). W jego tezie stwierdzono, że „przybicia dokonuje organizator wysyłając stosowną wiadomość do oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, za pośrednictwem poczty elektronicznej.”. Wszystko wydaje się jasne, ale oczywiście wcale takie nie jest.

Przybicie w regulaminie portalu aukcyjnego

Otóż regulamin najpopularniejszego polskiego portalu aukcyjnego – Allegro – w punkcie 7.1 stanowi coś zupełnie innego. W myśl umieszczonych tam zapisów „Jeżeli w chwili zakończenia Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o jej zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia).”.

W tym przypadku, jak dalej stanowi regulamin, wiadomość zawierająca potwierdzenie zakończenia aukcji, wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, ma tylko znaczenie informacyjne.

Dziś trudno nie zgodzić się właśnie z zastosowanym przez Allegro rozstrzygnięciem tego, kiedy następuje przybicie. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Tego typu zapisy w regulaminie portalu aukcyjnego pojawiły się dopiero po takich wyrokach jak wydany w 2007 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ. Zabieg ten służył rzecz jasna usunięciu wątpliwości w zakresie licytacji internetowych.

Inna sprawa, że zasadniczo owa wiadomość jest wysyłana do zwycięzcy aukcji automatycznie w tej samej chwili, w której na kontach sprzedającego i kupującego pojawia się informacja o zakończeniu aukcji i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: