Przekształcenie. Ile to trwa?

Marcin Bartyński - radca prawny Marcin Bartyński - radca prawny

Czytelnicy mojego bloga Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. bardzo często pytają, jak długo trwa przekształcenie. Zależy to od wielu czynników, w tym od wielkości przedsiębiorcy. Szczegóły w dalszej części wpisu.

Przekształcenie w przypadku niezbyt dużego przedsiębiorcy może udać się przeprowadzić w ciągu 3-4 miesięcy.

Jeśli na początku kwietnia zostanie zlecone księgowej przygotowanie sprawozdania finansowego, to przypuszczalnie zajmie jej to mniej więcej trzy tygodnie. W ten sposób sprawozdanie powstanie dla przykładu 25 kwietnia. Na plan przekształcenia potrzeba wówczas jeszcze kilku dni – np. do 29 kwietnia.

Już kolejnego dnia przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta, aby ten zbadał plan przekształcenia. Biegły zostanie wyznaczony przez Sąd postanowieniem w dniu 6 maja.

Biegły rewident sporządzi swoją opinię do dnia 13 czerwca. Wtedy 1 lipca Sąd dokona zarejestrowania przekształconej spółki.

Jeden z moich klientów chciał, aby przekształcenie odbyło się jak najszybciej. Zlecone księgowej sprawozdanie finansowe okazało się gotowe już po dwóch tygodniach. Dzięki temu długo przed końcem miesiąca podpisano plan przekształcenia.

Obecnie jest bardzo duża szansa na to, by biegły rewident jeszcze w marcu otrzymał postanowienie Sądu o powołaniu go. O ile nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, biegły sporządzi opinię do połowy kwietnia, a kilka dni później przekształcona spółka zostanie zarejestrowana. Całość może się tutaj zamknąć w niecałe dwa miesiące od chwili podjęcia pierwszych czynności.

Niestety zdarzają się i przypadki odwrotne. Wyobraźmy sobie, że księgowy nie radzi sobie z odpowiednim przygotowaniem wymaganych załączników do planu przekształcenia. W efekcie mijają kolejne miesiące, a przekształcenie stoi w miejscu. Dalej przedsiębiorca może jeszcze trafić na biegłego, któremu przygotowanie opinii zajmie ponad miesiąc. Wówczas całość przekształcenia potrwa przynajmniej pół roku.

Jak widać, przekształcenie może trwać krócej niż średnio ma to miejsce, ale może też trwać dłużej. Najwięcej zależy tutaj od osoby, która przygotowuje sprawozdanie finansowe i od biegłego rewidenta, a mniej od Sądu. Duże znaczenie ma także osoba prawnika, który owo przekształcenie koordynuje.

Autor: Marcin Bartyński - radca prawny, autor bloga o tym, jak zmienić drobną firmę w poważne przedsiębiorstwo, pt.: Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: