Przedawnienie roszczeń a międzynarodowa sprzedaż towarów

Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat

Przedawnienie roszczeń w handlu zagranicznym nie zostało uregulowane zapisami Konwencji Wiedeńskiej dotyczącej międzynarodowej sprzedaży towarów, o czym pisałem TUTAJ. O tej problematyce traktuje inna umowa międzynarodowa, tj. Konwencja Nowojorska o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów.

Co na wstępie niezwykle istotne – Polska jest stroną zarówno Konwencji Wiedeńskiej (CISG, UN-Kaufrecht) oraz Konwencji Nowojorskiej . Dlatego 2-letni termin przedawnienie roszczeń w jak ma to miejsce przy umowie sprzedaży zawieranej w ramach działalności przedsiębiorcy (o czym art. 554 Kodeksu cywilnego), zostaje w przypadku międzynarodowej sprzedaży towarów zastąpiony przez 4-letni termin przedawnienia (o czym art. 8 Konwencji Nowojorskiej).

Austria natomiast w przeciwieństwie do Polski nie ratyfikowała Konwencje Wiedeńska ale nie ratyfikowała Konwencji Nowojorskiej (OGH 25.06.1998, 8 Ob. 364/97f). Warto się w tym miejscu zastanowić, jaki wywołuje to skutek, kiedy dla międzynarodowej umowy sprzedaży prawem właściwym jest właśnie prawo austriackie.

O ile same prawa i obowiązki stron będą określone postanowieniami Konwencji Wiedeńskiej, to 4-letni termin przedawnienia roszczeń z Konwencji Nowojorskiej nie będzie miał zastosowania. Obowiązujące są w takim przypadku regulacje austriackiego Kodeksu Cywilnego (ABGB):

  • 3 lata – roszczenia sprzedawcy o zapłatę umówionej ceny na rzecz sprzedaną
  • 30 lat – roszczenia kupującego

Ta różnica jest bardzo istotna. W związku z tym warto skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w tego typu problematyce, aby nie utracić szansy na dochodzenie roszczeń względem nieuczciwego kontrahenta przy okazji postępowania przed sądem.

Autor: Tomasz Klimek, rechtsanwalt, adwokat, autor bloga o prawnych aspektach działalności polskich przedsiębiorstw w Austrii, pt.: Polskie Firmy w Austrii.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: