Prywatne informacje w aktach

Lukasz Chmielniak - adwokat Lukasz Chmielniak - adwokat

Do akt postępowania karnego trafiają protokoły z oględzin takich urządzeń jak telefony, tablety czy komputery. Razem z nimi znajdują się tam na przykład płyty, a na nich cała zawartość takiego urządzenia. W tym prywatnie informacje, nie wyłączając z tego wiadomości e-mail i SMS.

Po co prywatne informacje w aktach?

Celem organów ścigania jest zebranie wszelkich informacji, które mogą przesądzić o odpowiedzialności karnej danej osoby. Dlatego też w aktach tych znajdują zarówno informacje odnoszące się do meritum postępowania ale także te, które dla sprawy pozostają bez znaczenia, ale zostały zebrane w wyniku prowadzenia czynności dowodowych. Oczywiście gromadzenie informacji intymnych zawsze budzi zastrzeżenia podejrzanych, którzy stawiają pytania. Czy prywatne informacje są konieczne w postępowaniu? Czemu inne osoby mogą przeczytać rożne wiadomości? Czy da się te dane usunąć?

Co na to przepisy?

Przepisy Kodeksu postępowania karnego stanowią, że Prokurator może po oględzinach danego urządzenia urządzenia stwierdzić, że nie jest już ono potrzebne dla sprawy i zwrócić jej właścicielowi. Nie istnieje natomiast taka regulacja, która pozwalałaby na żądanie usunięcia prywatnych informacji uzyskanych w toku oględzin.

Postępowanie przygotowawcze

Sprawa nie jest aż tak kontrowersyjna na etapie postępowania przygotowawczego, bowiem cechuje się ono tajnością. Dostępu do danych nie mają wówczas inne strony postępowania, za wyjątkiem organów ścigania i osób działających z ich polecenia, co i tak powoduje sprzeciw stron, ale w związku z tajnym charakterem postępowania przygotowawczego dane te są w jakiś sposób chronione.

Postępowanie sądowe

Zdecydowanie większy problem występuje natomiast w postępowaniu sądowym, które jest jawne – zarówno dla innych stron jak i publiczności. Na tym etapie przechowywanie takich prywatnych informacji niezwiązanych z postępowaniem w aktach niebezpiecznie ociera się o naruszenie prawa do prywatności osób, których te dane dotyczą.

Powinna więc istnieć możliwość domagania się usunięcia takich informacji z akt lub przynajmniej ich utajnienia.

Autor: Lukasz Chmielniak - adwokat, autor bloga o tym, jak bronić się przed odpowiedzialnością karną gospodarczą i karną skarbową, pt.: Białe kołnierzyki.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: