Prokuratury zajmą się sprawami błędów medycznych

Marek Koenner Marek Koenner

Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej, Prokurator Krajowy podjął decyzję, iż do składu Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej zostanie włączony Koordynator ds. Błędów Medycznych.

Informacje, które uzyskała Prokuratura Krajowa wskazują, że Samodzielne Działy ds. Błędów Medycznych utworzono w prokuraturach regionalnych następujących miast: Warszawa, Katowice, Kraków, Lublin. W kilku innych prokuraturach regionalnych (Łódź, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Rzeszów, Białystok, Poznań) sprawy z zakresu błędów lekarskich będą zaś należały do właściwości koordynatorów (odesłanie do szczegółów w witrynie Prokuratury Krajowej można znaleźć TUTAJ).

Obrany kierunek wydaje się odejściem od dotychczasowej słusznej drogi, kiedy błędy w sztuce lekarskiej traktowano jako swego rodzaju zdarzenia medyczne. Wówczas w pierwszej kolejności analizowano okoliczności natury medycznej i procedur odnoszących się do diagnozy bądź terapii. Tylko stwierdzenie, że błąd był ewidentny i nie było możliwości obrony szkodliwych działań konkretnych osób (a nie dało się uznać tego za wynik np. wadliwej procedury), wchodziła w grę odpowiedzialność odszkodowawcza.

W nowym modelu, gdzie dużo do powiedzenia ma prokuratura, zawsze znajdzie się winny – i to na gruncie prawa karnego. Trzeba liczyć na niezawisłe sądy, które jako ostatnie będą w stanie obronić lekarzy…

Autor: Marek Koenner, radca prawny, autor bloga Prawo dla lekarza.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: