Produkty lecznicze a niezależność pośrednika

Adam Szurpicki - radca prawny Adam Szurpicki - radca prawny

Pojęcie pośrednika w obrocie produktami leczniczymi jest dosyć świeżym pojęciem, funkcjonującym zaledwie od kilku miesięcy. Jego definicję znajdziesz w moim Blogu.

Działalność pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi wiąże się z na tyle licznymi wątpliwościami, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał w tym temacie specjalny Komunikat.

Podkreśla on, że w działalności pośrednika chodzi o niezależność. Nie tylko niezależność kapitałową, ale i osobową z przedsiębiorcą, na rzecz którego mają być prowadzone negocjacje. Oznacza to także, że pośrednik nie może być pracownikiem podmiotu, na rzecz którego prowadzi negocjacje. Jeśli zaś chodzi o dokumenty księgowe, czyli faktury, powinny być one wystawiane za usługę pośrednictwa, a nie za np. kupno, sprzedaż produktów leczniczych.

Konkluzja jest zatem jasna i nie budzi wątpliwości: będąc powiązanym kapitało lub osobowo nie możesz prowadzić działalności pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi. Kropka.

Zagadnienie jest istotne chociażby z punku widzenia obowiązku złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi (który składa się do Głównego Inspektora Farmaceutycznego). A jeśli Twoja działalność w dniu wejścia w życie zmian ustawy spełniała przesłanki definicji pośrednictwa, powinieneś był w terminie do 22 lutego 2015 r. złożyć stosowny wniosek.

Mam nadzieję, że tego terminu dochowałeś (wynika on z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw). W przeciwnym razie grozi Ci grzywna, a nawet kara ograniczenia, czy pozbawienia wolności do lat 2, jeśli wciąż prowadzisz działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi.

Po więcej informacji o prawie w aptece zajrzyj proszę do mojego Bloga >>.

Autor: Adam Szurpicki - radca prawny, autor bloga o prawnych aspektach otwarcia i prowadzenia aptek, pt.: Legalna apteka.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: