Proces o ustalenie płci a prokurator

Michał Grabiec - radca prawny Michał Grabiec - radca prawny

Pojawienie się prokuratora na rozprawie o ustalenie płci bardzo zaniepokoiło moją Klientkę. Tymczasem prokurator przesłuchując świadków, powódkę, pozwanych (a więc rodziców) zadał tylko jedno pytanie. Co jednak prokurator robi na sali rozpraw w takim przypadku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prokurator może brać udział w każdej sprawie – także tej dość delikatnej, dotyczącej ustalenia płci – jeśli tylko uzna, iż wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli czy interes społeczny.

Zdarzało się nawet, że prokuratorzy wnosili apelacje od wyroków o ustalenie płci. Najczęściej jednak dotyczyło to procesów bądź co bądź przełomowych – dla przykładu gdzie udział w sprawiebrał małżonek transseksualisty.

Co będzie dalej, trudno przewidywać. Wiadomo natomiast wiele o ideologicznych i politycznych kwestiach dotyczących transseksualizmu.

Teraz trzeba natomiast czekać na opinię biegłego seksuologa.

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: