Postępowanie o zatwierdzenie układu

Leszek Kukawski - radca prawny Leszek Kukawski - radca prawny

Od początku 2016 roku obowiązuje Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978). Przewiduje ona aż cztery procedury dla podmiotów zarówno niewypłacalnych, jak i tych zagrożonych niewypłacalnością: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. My w dzisiejszym wpisie zajmiemy się szerzej tym pierwszym – postępowaniem o zatwierdzenie układu. Pozostałe scharakteryzuję w kolejnych artykułach na moim blogu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu bez sądu

Postępowanie o zatwierdzenie układu daje szansę na zawarcie układu samodzielnie, bez angażowania w to sądu. Polega to na zbieraniu przez dłużnika głosów wierzycieli, jednak trzeba ku temu spełnić pewien warunek. Suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie może wynosić niż 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem.

Kto na tym skorzysta?

Postępowanie to stworzono przede wszystkim z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy co prawda nie spełniają kryteriów niewypłacalności, lecz sami mają uzasadnioną wiedzę, że w najbliższym czasie mogą być niewypłacalnością zagrożeni. Dokładniej chodzi o przypadek, kiedy przedsiębiorca wypełnia ciążące na nim zobowiązania, ale analiza finansowa wskazuje, że niebawem nie będzie już mógł tego robić.

Doradca restrukturyzacyjny

Dłużnik, który znajdzie się w takiej sytuacji może wszcząć postępowanie o zatwierdzenie układu dzięki nowym regulacjom z ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Aby tak się jednak stało, winien jest zawrzeć wcześniej umowę z doradcą restrukturyzacyjnym w przedmiocie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Potem, wspólnie z doradcą, przygotuje propozycje układowe, przeprowadzi głosowanie nad układem i w końcu złoży też wniosek o zatwierdzenie układu.

Przyjęcie układu

Układ taki zostanie przyjęty, o ile opowiadający się za nim wierzyciele spełnią kumulatywnie dwa warunki. Pierwszy z nich jest taki, że pozytywnie musi głosować więcej niż 50% wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Drugi zaś – wierzyciele ci muszą łącznie posiadać minimum 2/3 wierzytelności.

Sąd postanawia

Stwierdzenie przyjęcia takiego układu należy do doradcy restrukturyzacyjnego. Dopiero po tym fakcie doradca oraz dłużnik zajmują się przygotowaniem wcześniej wspomnianego wniosku do sądu o zatwierdzenie układu. Sąd natomiast wydaje postanowienie w tej sprawie w przeciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Późniejsze wykonanie układu również nadzoruje doradca restrukturyzacyjny, aż do momentu wykonania układu (jego uprawomocnienia). Ważne, że dysponuje on wówczas uprawnieniami nadzorcy sądowego.

Autor: Leszek Kukawski - radca prawny, autor bloga o restrukturyzacji i upadłości firmy, pt.: Jak naprawić przedsiębiorstwo.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: