Postępowanie sanacyjne w prawie restrukturyzacyjnym

Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk

Postępowanie sanacyjne cechuje się stosunkowo szerokim zakresem środków restrukturyzacji przedsiębiorstwa względem innych postępowań. Przede wszystkim dlatego, że jego celem jest przekształcenie przedsiębiorstwa w taki podmiot, który będzie działał w wydajny sposób.

Czym jest postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne można podzielić na dwa rodzaje aktywności: oddłużanie przedsiębiorstwa oraz stosowanie tzw. działań sanacyjnych. Rozumiemy przez nie wszelkie czynności prawne, a także faktyczne, prowadzące do ponownego uzyskania przez zadłużonego przedsiębiorcę zdolności wykonywania zobowiązań. Postępowanie to wykorzystuje instytucje dotychczas dostępne dla syndyka w trakcie postępowania likwidacyjnego. Teraz posłużą one także do poprawy kondycji przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od umowy

Przede wszystkim mowa tutaj o przysługującemu zarządcy uprawnieniu do odstąpienia od umowy wzajemnej. Wynika to z art. 298 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku. Warunkiem jest, aby umowa taka nie została wykonana w całości bądź części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego – po uzyskaniu zgody sędziego komisarza.

Wpływ na stosunek pracy

Art. 300 wspomnianej ustawy stanowi natomiast, że otwarcie postępowania sanacyjnego ma wpływ na stosunki pracy. Co za tym idzie – wywołuje tożsame skutki w sferze uprawnień i obowiązków pracodawcy oraz pracowników jak ogłoszenie upadłości. W tym wypadku uprawnienia syndyka są wykonywane przez zarządcę.

Zbycie mienia a masa sanacyjna

W art. 323 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne stwierdza natomiast, iż składniki mienia, które należą do dłużnika, a przy tym wchodzą do tzw. masy sanacyjnej, mogą być zbyte przez zarządcę po uzyskaniu zgody sędziego komisarza na warunkach, jakie ten ustali.

Plan restrukturyzacyjny konieczny

Postępowanie sanacyjne dla swojej skuteczności wymaga, aby zarządca przygotował sądowy plan restrukturyzacyjny. Jego przygotowanie, a potem realizacja są o tyle istotne, że wpływają na sukces bądź porażkę całej restrukturyzacji.

Plusy postępowania sanacyjnego

Scharakteryzowane w tym artykule przepisy odróżniają postępowanie sanacyjne od innych postępowań restrukturyzacyjnych. Co ważne, w postępowaniu sanacyjnym, obok restrukturyzacji samych zobowiązań, istnieje szansa na restrukturyzację kontraktów, majątku, a nawet zatrudnienia. Takie rozwiązania, idące w parze z niemal całkowitą ochroną przed działaniami egzekucyjnymi, mogą znacząco poprawić kondycję przedsiębiorstwa.

Autor: Izabela Rajczyk - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, syndyk, autorka bloga o tym jak prowadzić, przekształcić lub zoptymalizować swój biznes, pt.: Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: