Postępowania kontrolne NFZ – statystyki i wnioski

Gabriela Jędrys - radca prawny Gabriela Jędrys - radca prawny

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na swojej stronie internetowej publikuje informacje na temat skuteczności, jakie osiągają postępowania kontrolne przeprowadzane u świadczeniobiorców. Zapraszam na krótki wpis o ich wynikach i związanych z tym wnioskach.

Skuteczność idzie w górę

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku NFZ przeprowadził łącznie aż 2992 postępowania kontrolne. W efekcie nałożono sankcje opiewające na sumę 20 289 097,92 zł. Dla porównania kilka lat później, w okresie o połowę krótszym – od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku – 1068 kontroli dało wynik 55 021 526,64 zł z tytułu sankcji. Łatwo zauważyć, że jeśli nic się tutaj nie zmieni, postępowania kontrolne przyniosą NFZ do końca bieżącego roku przeszło 100 milionów złotych.

Postępowania kontrolne na oku NIK

Zjawisko to można wiązać z zarzutami nieefektywności kontroli, jakie wobec Narodowego Funduszu Zdrowia kierowała Najwyższa Izba Kontroli. Prace nad poprawą owej efektywności są teraz bardzo intensywne, o czym przekonało się dwóch spośród moich Klientów. Jeden po kontroli realizacji umowy przez oddział wojewódzki NFZ otrzymał za rzekome uchybienia karę w wysokości 53,21 zł. Na innego zaś przez małe braki w dokumentacji medycznej nałożono sankcję znacznie przekraczającą wartość świadczeń, których dotyczyła kontrola.

Niska kara, ale kara

W obu przypadkach złożyliśmy zastrzeżenia i czekamy na ich rozpatrzenie. Wyraźnie widać jednak, że postępowania kontrolne są obecnie nastawione na wykrywanie nawet drobnych nieprawidłowości i nakładanie z ich tytułu niskich kar.

Autor: Gabriela Jędrys - radca prawny, autorka bloga dla świadczeniodawców NFZ i nie tylko, pt.: Kontraktowanie, umowy i kontrola NFZ.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: