Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliżej – jak dochodzić

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotyczącej odszkodowania
za koszty najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie całkowitej.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotyczącej odszkodowania
za koszty najmu pojazdu zastępczego przy szkodzie częściowej.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotyczącej szkody całkowitej.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotyczącej odszkodowania
za koszty naprawy pojazdu.