Pomoc społeczna a statut fundacji

Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy

Czy właściwe sformułowanie zapisów zawartych w statucie fundacji może mieć wymierny wpływ na skutki podatkowe po stronie beneficjentów pomocy udzielanej przez fundację jako pomoc społeczna? Okazuje się, że tak – więcej na ten temat w niniejszym tekście.

Świadczenie fundacji darowizną?

Największy problem w praktyce stanowi ustalenie, czy pomoc udzielana przez fundację jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – nie. W swojej interpretacji (IBPB-2-1/4511-147/15/MZ) organ podatkowy stwierdził, że zarówno finansowane leczenia jak i przekazywanie środków pieniężnych podopiecznemu fundacji w rozumieniu przepisów prawa stanowi przychód z innych źródeł.

Co podlega zwolnieniu?

Art. 21 ust. 1 pkt 79 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) do kategorii świadczeń wolnych od podatku zalicza wszystkie świadczenia traktowane jako pomoc społeczna. Niestety przepisy tego aktu nie podają przy tym definicji pojęcia „pomoc społeczna”.

Czym jest pomoc społeczna?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593). Zgodnie z treścią zawartych tam regulacji, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna może być realizowana przez podmioty inne niż państwowe na zasadzie zlecenia im tych zadań przez państwo. Wiąże się to często z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub całkowite sfinansowanie danego projektu.

Warunki zwolnienia podatkowego

Z powyższej analizy wynika, że świadczenia fundacji jako pomoc społeczna podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem w takim wypadku jest jednak, by statut fundacji jasno wskazywał pomoc społeczną wśród celów organizacji, a także wyjaśniał kryteria, które musi spełnić jej beneficjent.

Więcej na: podatki-dla-prawnika.pl

Autor: Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy, autorka bloga Podatki dla prawnika, czyli co każdy prawnik powinien wiedzieć o podatkach.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: