Położna i pielęgniarka wystawią receptę

Michał Grabiec - radca prawny Michał Grabiec - radca prawny

W poniedziałek 2 listopada 2015 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z nowymi przepisami, w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, położna i pielęgniarka wystawią receptę.

Na co recepta?

Położna i pielęgniarka wystawią receptę na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, o ile ukończyły właściwy kurs w tym kierunku. Dokładna lista środków, na które pielęgniarki i położne będą mogły wystawić recepty, zostały określone rozporządzeniu.

Warunki do spełnienia

Aktualnie pewne jest to, że wyłączeniu z listy podlegać będą leki zawierające bardzo silne substancje, środki odurzające i substancje psychotropowe. Co więcej, aby móc korzystać z nowych uprawnień, pielęgniarki i położne muszą legitymować się dyplomem ukończenia przynajmniej studiów pielęgniarskich bądź położniczych I stopnia lub posiadać tytuł specjalisty pielęgniarstwa.

Co na to lekarze?

Naczelna Rada Lekarska (NRL) od samego początku pojawienia się pomysłu włączenia pielęgniarek i położnych do wystawiania recept, podchodziła do niego krytycznie. Przede wszystkim dlatego, że zdaniem NRL pielęgniarki i położne nie posiadają odpowiednich kompetencji do wykonywania tego typu czynności.

Położna i pielęgniarka wystawią receptę – kto poniesie odpowiedzialność?

Bardzo prawdopodobne jest to, że jeżeli położna lub pielęgniarka wystawią receptę, zostanie na nie przerzucona część odpowiedzialności za błędy medyczne. Wiele jednak zależy od sformułowania „w ramach realizacji zleceń lekarskich”. Jeśli bowiem zlecenie lekarskie było prawidłowe, to pielęgniarka bądź położna będą mogły ponieść wyłączną odpowiedzialność za błąd medyczny polegający na przepisaniu nieodpowiedniego leku.

Jeśli natomiast pielęgniarka lub położna działała w porozumieniu lub za przyzwoleniem lekarza – on również może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: