Podział majątku kosztowny

Aleksandra Miąsko Aleksandra Miąsko

Sprawy o podział majątku z reguły wiążą się z konfliktami, ale też wysokimi kosztami. Te w dużej mierze są uzależnione od faktu, czy stronom udało się wypracować jakieś porozumienie, czy też nie.

Podział majątku na koszt wnioskodawcy

W sprawach o podział majątku to wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeprowadzanym podziałem. Podstawowym jest opłata sądowa. Jeśli do wniosku dołączono zgodny plan na podział majątku, wynosi ona 300 złotych. Przy braku takiego planu, opłata jest dużo wyższa – 1000 złotych.

Jak podzielić nieruchomość?

Podział majątku może odbywać się na różne sposoby. W sytuacji, kiedy podział obejmuje nieruchomość, istnieją dwa podstawowe rozwiązania. Pierwsze to podział nieruchomości na mniejsze działki. Wówczas konieczne jest powołanie przez Sąd biegłego geodety, co kosztuje około 1.500 złotych. Inaczej można rozwiązać ten problem przez ustanowienie odrębnej własności lokalu, co często niesie ze sobą konieczność przeprowadzenie prac adaptacyjnych. Wtedy Sąd najprawdopodobniej powoła biegłego z dziedziny architektoniczno-budowlanej. Oceni on, czy wyodrębnienie lokalu jest w ogóle możliwe i czy potrzebne są ku temu prace adaptacyjne. Oczywiście generuje to kolejne dodatkowe koszty.

Taniej wycenić samemu

Ważne jest również ustalenie wartości nieruchomości. O ile strony są zgodne co do tej wartości, nie ma problemu. Jeżeli zaś nie mogą dojść w tej kwestii do porozumienia, trzeba dopuścić dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Podobnie może on ocenić wartość nakładów poczynionych względem danej nieruchomości. Koszt powołania takiego specjalisty przez Sąd oscyluje w granicach 2.500-3.000 złotych.

Możliwe zwolnienie z opłat

Jak widać, sprawy o podział majątku mogą być bardzo kosztowne. Istnieje jednak możliwość zwolnienia od kosztów sądowych na wniosek. Warunkiem jest, by Sąd potwierdził taką sytuację majątkową, która nie pozwala na uiszczenie wspomnianych kosztów. Dokładnie taki sam mechanizm występuje przy ubieganiu się o przyznanie radcy prawnego z urzędu.

Autor: Aleksandra Miąsko, radca prawny, autorka bloga Zniesienie współwłasności nieruchomości

Poprzedni wpis:

Następny wpis: