Podpis w imieniu LLC

Błażej Sarzalski - radca prawny Błażej Sarzalski - radca prawny

W dzisiejszym wpisie zastanowimy się nad jednym z elementów reprezentacji spółki LLC na zewnątrz. Mówiąc ściślej – kto, a przede wszystkim w jaki sposób powinien składać podpis w imieniu LLC?

Kto ma złożyć podpis?

Co do zasady swój podpis składa co najmniej jeden ze wspólników, niezależnie od tego, ilu jest wszystkich wspólników. Istotne, że dla drugiej strony umowy ów jeden podpis jest zwykle wystarczającą gwarancją.

Reprezentacja dwuosobowa i jeden podpis

Nawet, jeśli wewnętrzne dokumenty spółki LLC wymagają reprezentacji dwuosobowej, pozostaje to bez znaczenia. Wyjątek to sytuacja, w której druga strona miała w chwili zawarcia umowy wiedzę o konieczności takiej reprezentacji. Dlatego, aby uniknąć ewentualnych kłopotów, dobrze jest zażądać od wspólników LLC oświadczenia o ich uprawnieniach do samodzielnej, jednoosobowej reprezentacji spółki.

Zarządzanie spółką przez menadżera

Często zdarza się również tak, że zarządzanie spółką LLC przekazano menadżerowi. Zazwyczaj dla skutecznego zawarcia umowy również wystarczy podpis jednego menadżera. Ważne, że powołanie menadżera wyłącza uprawnienie do reprezentowania spółki przez jej wspólników. Rozwiązaniem na to jest udzielenie przez niego pełnomocnictw wspólnikom.

Informowanie strony

Spółka LLC to odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego względu podpis w imieniu takiego podmiotu powinien być składany zgodnie z pewnymi regułami. Dokładniej chodzi o to, że druga strona podpisując umowę z reprezentantem LLC musi zostać poinformowana o podpisywaniu umowy właśnie ze spółką LLC.

Jak ma wyglądać podpis?

Jeśli chodzi o formę, jaką powinien przyjmować podpis, standardy wyznaczyła praktyka. Wymaga się imienia i nazwiska osoby składającej podpis, wskazania zajmowanej przez nią funkcję, a także działania w imieniu spółki LLC.
Dla przykładu:
John Doe on behalf of ABC, LLC as its Manager/Member

Autor: Błażej Sarzalski - radca prawny, autor blogów Rejestracja spółki z o.o. oraz Rejestracja spółki w Delaware.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: