Pływanie statkiem w stanie nietrzeźwości

Patryk Zbroja - adwokat Patryk Zbroja - adwokat

Większość z nas myśląc o prawdziwym żeglarzu wyobraża sobie pływanie z butelką rumu lub przynajmniej butelką piwa w ręku to dla niego codzienność. Tymczasem nawet jeśli tak jest, nie świadczy to wcale o tym, że prawo pozwala na tego typu zachowania.

Pod koniec czerwca tego roku weszły w życie nowe przepisy, na podstawie których przewiduje się karalność pływania statkiem bądź innym obiektem pływającym nie tylko w stanie nietrzeźwości, ale również w stanie po spożyciu alkoholu.

Rozszerzenie tej kategorii czynów zabronionych jest o tyle istotne, że wyraźnie przybliża te regulacje do sankcji grożących za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu wodnym poprzez obniżenie granicy stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi rozpoczynającej karalność. Tym samym surowsza staje się odpowiedzialność za te zachowania.

Pływanie bez silnika po spożyciu

Jeśli mowa o statkach i innych jednostkach pływających, czyli takich, które nie posiadają silnika (np. kajak) – karalność przewiduje się od 0,2 promila alkoholu we krwi bądź 0,1 miligrama alkoholu w 1 decymetrze sześciennym powietrza. Sankcję stanowi grzywna w wysokości od 20 do 5000 złotych. Warto wspomnieć, że ustalając stawkę zwraca się uwagę na dochody sprawcy, możliwości zarobkowe, warunki rodzinne i podobne czynniki. Praktycznie oznacza to, iż za identyczne przewinienie bezrobotny może otrzymać znacznie niższą karę grzywny do zapłacenia niż majętny przedsiębiorca. Jednocześnie przepisy nie dają możliwości zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia statków bądź innych jednostek pływających.

Pływanie bez silnika będąc nietrzeźwym

Co ciekawe, przepis ten znajduje zastosowanie również wobec osób, które pływały statkiem lub inną jednostką pływającą w stanie nietrzeźwości, czyli mając powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi bądź 0,25 miligrama alkoholu w 1 decymetrze wydychanego powietrza.

Pływanie z silnikiem po spożyciu

Pływanie po spożyciu alkoholu pojazdem mechanicznym w ruchu wodnym, a więc posiadającym silnik (np. motorówką), karane jest aresztem od 5 do 30 dni z opcją jego warunkowego zawieszenia lub grzywną w wysokości co najmniej 50 złotych. Przewiduje się tutaj również obowiązkowy środek karny – zakaz prowadzenia określonej kategorii pojazdów na czas od 6 miesięcy do lat 3.

Pływanie z silnikiem będąc nietrzeźwym

Jeszcze bardziej surowo sankcjonuje się pływanie pojazdem mechanicznym w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości, bowiem stanowi to przestępstwo. Grozi za to kara grzywny od 10 do 540 stawek dziennych o wartości ustalonej od 10 do 2000 złotych każda, kara ograniczenia wolności od 1 do 12 miesięcy bądź kara pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 2 z możliwością warunkowego zawieszenia wykonania. Ponad to sprawca otrzymuje zakaz prowadzenia wszystkich bądź określonych kategorii pojazdów na czas od roku do 10 lat.

Autor: Patryk Zbroja - adwokat, autor bloga o tym, jak skutecznie dochodzić swojego prawa do odszkodowania, pt.: Odszkodowanie po wypadku samochodowym.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: