Piłkarze oszustami podatkowymi. Jaka kara grozi im w Polsce?

Grzegorz Mania - aplikant adwokacki Grzegorz Mania - aplikant adwokacki

Nie od dziś wiadomo, że piłkarze – szczególnie ci zagraniczni – zarabiają duże pieniądze. Nie powinno więc dziwić dopuszczanie się przez nich oszustw podatkowych. Grożą im za to zresztą surowe kary. A jak wygląda to w Polsce?

Oszustwa podatkowe mają na sumieniu nawet tacy piłkarze jak Leo Messi czy Javier Mascherano. Ten drugi ukrył przed organami skarbowymi część dochodów z wykorzystania praw do jego wizerunku – w sumie około 1,5 mln euro. Kara za to jest bardzo dotkliwa – Mascherano zapłaci blisko 2,5 mln euro, a w dodatku może jeszcze usłyszeć wyrok roku pozbawienia wolności. Przy okazji po więcej takich ciekawostek, co łączy piłkarzy i prawo, zapraszam na swojego BLOGA 🙂

W Polsce problematykę kar za oszustwa podatkowe reguluje art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, który brzmi:
§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Piłkarze dopuszczając się takich czynów robią to zwykle z rozmachem, a więc najbardziej interesujący dla nas będzie §1 przywoływanego artykułu. Sformułowanie „720 stawek dziennie albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” robi wrażenie, jednak nie wydaje się zbyt precyzyjne. Jest to jednak skądinąd słuszne zamierzenie ustawodawcy, bo stawkę grzywny powinno się dostosowywać do możliwości podatnika.

Potwierdza to inny przepis Kodeksu karnego skarbowego – art. 23 § 3:
Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Sąd w oparciu o te czynniki ustala karę grzywny w postaci ilości stawek dziennych (od 10 do 720) oraz wysokość jednostkową takiej stawki. Górne i dolne jej granice uzależnione są od płacy minimalnej w danym roku, która obecnie wynosi 1850 zł brutto. Dlatego grzywna musi utrzymywać się w następujących „widełkach”:

  • granice stawki dziennej: 61,66-24664,00 zł
  • minimalna grzywna: 616,60 zł
  • maksymalna grzywna: 17758080,00 zł

W grę wchodzi jeszcze zastosowanie kary nadzwyczajnie obostrzonej bądź kary łącznej. Powyższe wskaźniki są jednak chyba wystarczająco wysokie, by stwierdzić, że nawet najlepsi piłkarze dużo ryzykują przez oszustwa podatkowe…

Autor: Grzegorz Mania - aplikant adwokacki, autor bloga o prawie dla piłkarzy i piłkarek, pt.: Prawo piłki nożnej.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: