Parametry zabudowy do ustalenia

Iwo Fisz - radca prawny Iwo Fisz - radca prawny

Wiele osób myśli, że pozytywna decyzja o warunkach zabudowy to wszystko, czego potrzeba im do właściwej realizacji inwestycji. Okazuje się jednak, że tak nie jest, bo bardzo dużą rolę odgrywają parametry zabudowy. Powinno się uzyskać je w takim kształcie, w jakim są one dla danej inwestycji konieczne.

Parametry zabudowy, a także metody ich ustalania wynikają wprost z treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zalicza się do niego m.in. linię zabudowy czy szerokość elewacji frontowej.

Czasem jest też tak, że parametry zabudowy nie zostają ustalone przez odpowiednie organy administracji. Dlaczego? „Taka jest charakterystyka inwestycji” – zwykle pada w odpowiedzi.

Uważa się, że takie działanie można uznać za niewłaściwe, kiedy dane parametry zabudowy mają jednak swoje miejsce w planowaniu konkretnej inwestycji. Jednocześnie , nieustalenie wymaganych parametrów zabudowy może stanowić podstawę dla skutecznego odwołana od decyzji o warunkach zabudowy.

Autor: Iwo Fisz - radca prawny, autor bloga o warunkach zabudowy, planach miejscowych i rencie planistycznej, pt.: Zagospodarowanie przestrzenne.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: