OWU nie tylko nowe

Gabriela Jędrys - radca prawny Gabriela Jędrys - radca prawny

Od 1 stycznia 2016 roku weszły w życie nowe OWU, czyli ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.. Po więcej na ten temat zapraszam do mojego artykułu sprzed kilku miesięcy. Dziś natomiast skupię się na tym, czy obecnie warte uwagi są tylko nowe OWU, czy warto pamiętać też o tych starych.

Stare OWU wciąż pozostają istotne, szczególnie jeśli mowa o kontrolach realizacji umów. Wszystko dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdzając ewentualne naruszenia umów, powinien patrzeć na to przez pryzmat warunków obowiązujących w chwili wykonywania umowy.

Wynika z tego, że zgodnie z powszechnie znanym zakazem retroakcji prawa (łac. lex retro non agit), do umów wykonywanych przed 1 stycznia 2016 roku zastosowanie mają stare OWU. Przy tych realizowanych po Nowym Roku obowiązują już nowe OWU. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tutaj nie o datę zawarcia umowy, ale jej wykonywania.

Te kwestie przejściowe między starym a nowym OWU są szczególnie ważne jeśli chodzi o treść wystąpień pokontrolnych i przywoływane w nich podstawy prawne. Może się bowiem zdarzyć, że Narodowy Fundusz Zdrowia do umów realizowanych przed 1 stycznia 2016 roku zastosuje nowe OWU, czyli błędną podstawę prawną.

Autor: Gabriela Jędrys - radca prawny, autorka bloga dla świadczeniodawców NFZ i nie tylko, pt.: Kontraktowanie, umowy i kontrola NFZ.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: