Ojciec jednak nie jest ojcem?

Malgorzata Betkowska - adwokat Malgorzata Betkowska - adwokat

Bycie ojcem to dla większości mężczyzn prawdziwe szczęście. Z drugiej strony to też nowe obowiązki takie jak chociażby łożenie na utrzymanie dziecka. Czasem jednak okazuje się, że ojciec wcale nie jest ojcem (o podobnych problemach więcej piszę na blogu Rozwód przedsiębiorcy). Co ciekawe, takie obawy ma około 10% mężczyzn, a poziom dzisiejszej medycyny pozwala na uzyskanie w tej kwestii niemal całkowitej pewności. Pewność przy ewentualnym zaprzeczeniu ojcostwa to nie wszystko. Trzeba uzyskać także orzeczenie sądowe, co nie zawsze musi być łatwe.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje tzw. domniemanie ojcostwa męża matki. Polega ono na tym, że mąż matki jest uważany na ojca dziecka, jeśli narodziło się ono w trakcie trwania małżeństwa bądź zanim minie 300 dni od ustania małżeństwa.

Przewiduje się tutaj pewne wyjątki. Po pierwsze chodzi o narodziny dziecka na skutek zastosowania metody in vitro za zgodą pierwszego męża matki. Druga sytuacja dotyczy urodzenia dziecka w okresie przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, ale kiedy matka zawarła kolejne małżeństwo. Wówczas za ojca uznaje się drugiego męża.

Domniemanie ojcostwa męża matki można obalić przez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Należy przy tym pamiętać o obowiązujących terminach, bowiem uchybienie im spowoduje oddalenie powództwa przez sąd.

Mąż matki na wniesienie pozwu ma sześć miesięcy od chwili dowiedzenia się o tym, że jego żona urodziła dziecko. Nie może jednak tego zrobić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę wydaje się sensowne tylko w odniesieniu do mężczyzn, którzy nie współżyli od dłuższego czasu ze swoimi żonami przed narodzeniem dziecka, albo są bezpłodni. W pozostałych przypadkach bardziej logiczne byłoby liczenie terminu nie od dowiedzenia się o urodzeniu dziecka, ale o faktycznym ojcu.

Z powództwem może też wystąpić prokurator – uprawnienie to wygasa wraz z ewentualną śmiercią dziecka. O zaprzeczenie ojcostwa może starać się również samo dziecko – w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

Autor: Malgorzata Betkowska - adwokat, autorka bloga o tym, co każdy przedsiębiorca o prawie rodzinnym wiedzieć powinien, pt.: Rozwód przedsiębiorcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: