Ograniczenie egzekucji – wezwanie wierzyciela

Rafał Rojek Rafał Rojek

Istnieją przypadki, kiedy wierzyciel dochodzi od dłużnika przedawnionych odsetek. Może się tak zdarzyć nawet wtedy, gdy należność główna nie jest przedawniona, ponieważ wierzyciel wcześniej prowadził postępowanie egzekucyjne. Warto jednak upewnić się, czy od momentu umorzenia egzekucji do chwili ponownego skierowania wniosku do komornika nie minął okres ponad trzech lat. Jeśli tak, możesz starać się o ograniczenie egzekucji.

Ograniczenie egzekucji listem poleconym

W takim wypadku należy listem poleconym wysłać do wierzyciela żądanie ograniczenia egzekucji co do kwoty przedawnionych odsetek. Najlepiej, by w takim piśmie wskazane zostały konkretne daty, stanowiące potwierdzenie ich przedawnienia. Mowa tutaj o dacie postanowienia komornika w przedmiocie umorzenia poprzedniego postępowania egzekucyjnego oraz o dacie wszczęcia kolejnej egzekucji – z tego samego nakazu zapłaty.

Powinno się także wskazać wierzycielowi, że jest uprawniony jedynie do dochodzenia tych odsetek, które nie podlegają przedawnieniu. Mówiąc prościej – odsetek naliczonych w okresie trzech lat wstecz od daty wszczęcia obecnego postępowania egzekucyjnego.

Czy wierzyciel zachowa się jak należy?

Ograniczenie egzekucji nie musi być w takiej sytuacji uznane przez wierzyciela – co niestety się zdarza. Dlatego warto w żądaniu wspomnieć, że w takiej sytuacji zostanie wytoczone powództwo przeciwegzekucyjne (opozycyjne) na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu cywilnego.

Na szczęście wierzyciele coraz częściej ograniczają egzekucję po wezwaniu ich do tego, bo chcą uniknąć narażania się na dodatkowe koszty sądowe.

Autor: Rafał Rojek, radca prawny, autor bloga Przedawnione.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: