Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Tomasz Tomaszczyk - adwokat Tomasz Tomaszczyk - adwokat

Wypowiedzenie umowy o pracę jest zwykłym sposobem zmierzającym do jej rozwiązania. Od chwili otrzymania takiego wypowiedzenia pracownikowi służy odwołanie do Sądu Pracy, na które ma 7 dni. Dziś właśnie na ten temat – zapraszam do lektury! Więcej natomiast na MOIM BLOGU.

Wspomniany termin ten ma charakter materialny, a więc jego niedotrzymanie powoduje oddalenie powództwa – chyba, że jego przekroczenie nastąpiło bez winy pracownika. Wówczas pracownik ma kolejne 7 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu, od momentu ustania przeszkody. Z praktycznego punktu widzenia Sąd już samo wniesienie pozwu po terminie łączy z wnioskiem o przywrócenie tego terminu. Dalszy ciąg całego postępowania jest wtedy uzależniony tylko od tego, czy zdaniem Sądu przyczyna przekroczenia terminu była uzasadniona.

Jeśli chodzi o umowy o pracę zawarte na czas określony, to odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy może dotyczyć jedynie strony formalnej, a więc dla przykładu niezachowania formy pisemnej przez pracodawcę. Wszystko dlatego, że ów pracodawca nie jest obowiązany do uzasadniania wypowiedzenia terminowej umowy pracę.

Pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, przy czym nie mniejsze niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Inaczej jest w przypadku umów na czas nieokreślony, które pracodawca zawsze musi uzasadnić. Wówczas pracownik w odwołaniu może powołać się zarówno na kwestie formalne jak i nieuzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Przyczyna taka zgodnie z prawem musi być rzeczywista (prawdziwa) oraz konkretna (sprawdzalna). Jak podniesiono wcześniej, wypowiedzenie to zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę, co oznacza, że przyczyna nie musi być szczególnie ważna czy zawiniona przez pracodawcę. Natomiast trzeba pamiętać, iż nie powinna być ona odległa w czasie – przyczyny występujące kilka miesięcy wcześniej Sąd prawdopodobnie uzna za nierzeczywiste.

Odwołanie od wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony umożliwia pracownikowi wybór dwóch roszczeń – przywrócenia do pracy bądź odszkodowania. Sąd sam zdecyduje o odszkodowaniu, nawet jeśli pracownik chciałby przywrócenia do pracy, jeśli byłoby ono niecelowe. Dzieje się tak chociażby w przypadku poważnego konfliktu na linii pracodawca-pracownik.

Ciężar dowodowy w zakresie wskazania, że wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło w sposób właściwy spoczywa na pracodawcy. Nie chodzi tutaj o udowodnienie prawdziwości i konkretności wszystkich przyczyn – wystarczy zrobić to tylko względem jednej z nich.

Całe postępowanie ma charakter bardzo kazuistyczny i często skomplikowany – wiele zależy od indywidualnego stanu faktycznego, dlatego dobrze jest skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w prawie pracy.

Autor: Tomasz Tomaszczyk - adwokat, autor bloga o stosunku pracy i nie tylko.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: