Odszkodowanie za szkodę medyczną. Z czego się składa?

Daniel Anweiler - adwokat Daniel Anweiler - adwokat

Dzisiejszy tekst to kontynuacja wątku na temat tego, co składa się na postępowanie o odszkodowanie za szkodę medyczną (więcej o tym TUTAJ). Poniżej wytłumaczę, czym jest i co tak naprawdę składa się na owo odszkodowanie.

Większości osób wydaje się, że odszkodowanie to całość pieniędzy, których domagają się od Szpitala oraz ubezpieczyciela. Z jednej strony tak, a z drugiej jednak nie do końca. Na odszkodowanie rozumiane potocznie składają się trzy elementy – odszkodowanie (sensu stricto), zadośćuczynienie i renta.

Odszkodowanie sensu stricto to po prostu rekompensata majątkowa za szkodę materialną, a więc roszczenie dające się wyliczyć matematycznie. Najczęściej takie odszkodowanie wylicza się co do grosza, uwzględniając koszty leków, sprzętu specjalistycznego jak dla przykładu kul czy wózka inwalidzkiego, rehabilitacji, zabiegów, a także operacji – które najpierw trzeba było opłacić samemu. Uwzględnia się również koszty przejazdu do szpitala oraz ewentualnego dostosowania samochodu bądź mieszkania do zwiększonych potrzeb po doznaniu szkody medycznej.

Koszty te trzeba jednak udowodnić przed sądem. Do tego celu należy zbierać wszystkie faktury za wydatki związane ze stanem zdrowia. To one stanowią w tym przypadku szkodę. Co więcej, muszą być one wystawione imiennie, bo w przeciwnym razie sąd ich nie uwzględni. Podobnie nie wystarczą same rachunki – co do zasady bowiem nie wynika z nich, kto tak naprawdę dokonał zakupu.

Warto pamiętać, że na szkodę składają się nie tylko wydatki, ale także utracone korzyści – to, czego przez wystąpienie szkody nie uzyskaliśmy. Mowa tutaj na przykład o utracie zdolności do pracy, albo konieczności zatrudnienia zastępstwa za siebie w prowadzonej działalności gospodarczej, przez co zyski są mniejsze niż w latach poprzednich. Najlepszym sposobem na wykazanie utraconych korzyści jest przedstawienie rozliczeń księgowych bądź deklaracji PIT sprzed wystąpienia szkody medycznej i po jej wystąpieniu.

Autor: Daniel Anweiler - adwokat, autor bloga o skutecznym dochodzeniu odszkodowań za błędy lekarzy, pt.: Odszkodowania za błędy medyczne.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: