Odszkodowanie za mobbing

Kamil Filipski, radca prawny Kamil Filipski, radca prawny

Spraw sądowych o odszkodowanie za mobbing jest wciąż dość mała liczba. Problemem jak się okazuje jest niepewność pracownika – co będzie dalej?

Oczywiste jest, że jeśli chcesz domagać się odszkodowania za odejście z pracy w wyniku mobbingu, to powinieneś wskazać mobbing jako przyczynę rozwiązania stosunku pracy.

Wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez jego zachowania. W tym ostatnim przypadku w trybie natychmiastowym – winy pracodawcy. Jednakże zasady te kształtują się nieco inaczej, w przypadku dochodzenia odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę w skutek mobbingu.

Aby żądać odszkodowania, o którym jest mowa, musisz wskazać mobbing jako przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę musi być przedłożone w formie pisemnej, no i oczywiście zawierać podpis pracownika.

Trzeba wiedzieć, że rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym można jedynie przez miesiąc od zaistnienia przyczyny. W odniesieniu do mobbingu – uwaga – jest to miesiąc od ostatniego zdarzenia, wypełniającego znamiona mobbingu.

Jaka przysługuje Ci wysokość należnego odszkodowania? Zgodnie z prawem, jeśli w skutek mobbingu rozwiązałeś umowę o pracę, to masz prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. A jaka jest górna granica takiego odszkodowania za mobbing? Dowiesz się tego z artykułu w moim blogu pt.: Odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy z powodu mobbingu.

Autor: Kamil Filipski, radca prawny, autor bloga o odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, pt.: Mobbing - Dyskryminacja - Molestowanie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: