Odszkodowanie od dewelopera. W jakiej formie?

Agnieszka Grabowska, radca prawny Agnieszka Grabowska, radca prawny

Zajmując się problemem pewnego Klienta trafiłam na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2014 roku (sygn. akt II CSK 795/13). Okazało się, że w jego tezie przedstawiono bardzo istotny pogląd dotyczący odszkodowania należnego od dewelopera. O tym poniżej, natomiast po więcej ciekawych dla deweloperów informacji, zapraszam na mojego bloga – Jakim prawem.

Fragment sentencji wspomnianego orzeczenia brzmi:
Usytuowanie art. 363 § 1 k.c. w części ogólnej zobowiązań wskazuje, że przepis ten dotyczy również kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej. Dopuszcza on zatem generalnie naprawienie w drodze restytucji naturalnej szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Trudno, poza samym brzmieniem art. 363 § 1 k.c. wyjaśnić dlaczego reguła ta miałaby być nieaktualna w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania w postaci wadliwości rzeczy.”.

W pierwszej chwili zastanawiać może, jaki ma z tym związek odszkodowanie od dewelopera. Wbrew pozorom całkiem dużo, bowiem orzeczenie dotyczy sprawy, w której pozwanym był właśnie deweloper, a powodem nabywca lokalu.

Zasadą jest, że nawet kiedy już wygasną uprawnienia z tytułu rękojmi, nabywca lokalu po stwierdzeniu wad takiego lokalu, może wykorzystać instytucję odpowiedzialności kontraktowej z art. 417 Kodeksu cywilnego i wystąpić przeciwko deweloperowi o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy. Przedawnienie takich roszczeń następuje po dziesięciu latach od momentu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności lokalu.

Jeszcze nie tak dawno przyjmowano, że odszkodowanie od dewelopera może mieć wyłącznie formę pieniężną. Pogląd ten został niejako obalony przez przywoływane orzeczenie Sądu Najwyższego.

Wynika z niego, że nabywca lokalu może również żądać od dewelopera naprawienia szkody w ramach tzw. restytucji naturalnej, a więc przywrócenia stanu poprzedniego. Wniosek jest prosty – odszkodowanie od dewelopera to nie tylko pieniądze. Zamiast nich, w grę może wchodzić naprawa lokalu.

Autor: Agnieszka Grabowska, radca prawny, autorka bloga dla deweloperów pt.: Jakim prawem.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: