Odpowiedzialność karna ordynatora

Michał Grabiec - radca prawny Michał Grabiec - radca prawny

Spowodowanie lub narażenie na ciężki uszczerbek na zdrowiu pacjenta jest przestępstwem, za które najczęściej zarzuty stawia się temu lekarzowi, który bezpośrednio udzielał pomocy medycznej. O jakie przypadki chodzi, można przeczytać w tym miejscu. Zdarza się jednak, że w grę wchodzi odpowiedzialność karna ordynatora – chociażby za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przypadek taki potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2007 roku (Sygn. akt WA 17/07). To w tej sprawie w związku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta skazany został właśnie ordynator kierujący oddziałem szpitalnym.

Odpowiedzialność karna ordynatora wynika z faktu, że jego zadania nie ograniczają się jedynie do kierowania danym oddziałem. Jest on również obowiązany do zaznajomienia się ze stanem zdrowia wszystkich pacjentów przebywających na tym oddziale.

Przede wszystkim dlatego, że jako ordynator nie tylko nim kieruje, ale pełni nadzór nad czynnościami leczniczymi oraz diagnostycznymi, które podejmuje personel medyczny. Stąd odpowiedzialność karna ordynatora może opierać się na art. 160 Kodeksu karnego, to jest narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nie samo jego spowodowanie.

Autor: Michał Grabiec - radca prawny, autor bloga o roszczeniach z tytułu błędów medycznych, pt.: Blog o prawach pacjenta, oraz bloga o obronie lekarza w procesie karnym, pt.: Hipokrates w sądzie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: