Obowiązek informowania klienta o zapłacie w klepie internetowym

Klaudia Panfil Klaudia Panfil

To trochę kłopotliwa konstrukcja. Załóżmy, że klient chce kupić, a przedsiębiorca chce sprzedać. Jeśli w momencie składania zamówienia klient nie potwierdzi wyraźnie, że wie o obowiązku zapłaty, do zawarcia umowy między nimi jednak nie dojdzie. Wydaje się, że dostarczenie towaru przez przedsiębiorcę nastąpi wówczas na jego ryzyko tak, jak w przypadku świadczeń niezamówionych przez konsumenta.

Wszystkie obowiązki informacyjne wprowadzone nowymi przepisami ustawy o prawach konsumenta wymagają rzetelnego wykonywania. Szczególnie chodzi tutaj o obowiązek informowania o konieczności zapłaty, gdyż sankcja za jego niewypełnienie jest bardzo surowa.

Jeśli przedsiębiorca, właściciel na przykład sklepu internetowego, nie zapewni, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, a przycisk używany do złożenia zamówienia nie jest oznaczony słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub sformułowaniem równoważnym, umowa niestety nie zostaje zawarta.

Więcej na ten temat znajdziesz w moim blogu w artykule: Bez informacji o obowiązku zapłaty nie ma umowy.

Autor: Klaudia Panfil, radca prawny, autorka bloga Legalny e-sklep.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: