Nowelizacja Kodeksu pracy już za miesiąc

Karol Sienkiewicz - radca prawny Karol Sienkiewicz - radca prawny

Już 22 lutego 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która największe zmiany wprowadzi w zakresie umów o pracę na czas określony. Mowa tutaj o art. 33 Kodeksu pracy, który zostanie uchylony. Wśród licznych pytań, na które odpowiadam w artykułach na blogu Prawo dla pracodawcy, pojawia się i to: czy warto już teraz z niego rezygnować?

Wielu pracodawców próbuje już teraz dostosować się do nadchodzącej reformy Kodeksu pracy. Często polega to na usunięciu z umowy o pracę klauzuli pozwalającej na wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Tymczasem wówczas zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy z dnia 25 czerwca 2015 roku (Dz.U. 2015 Poz. 1220), który brzmi:
Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.”.

Oznacza to tyle, że wówczas umowa o pracę stanie się niewypowiadalna i ulegnie rozwiązaniu dopiero po upływie okresu, na jaki ją podpisano. Jeśli pracodawca będzie chciał rozwiązać umowę o pracę wcześniej, pozwoli na to jedynie tryb dyscyplinarny. Co ważne, nowelizacja Kodeksu pracy nie będzie miała na to wpływu.

Wynika z tego, że samodzielna, zbyt wczesna rezygnacja ze stosowania do umowy o pracę art. 33 Kodeksu pracy odbierze pracodawcy szansę na wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę. Terminy wypowiedzenia nie będą bowiem dłuższe, gdyż nie będzie ich w ogóle.

Autor: Karol Sienkiewicz - radca prawny, autor blogów: Dochodzenie wierzytelności oraz Prawo dla pracodawcy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: