Nowelizacja kodeksu karnego – Połączenie pozbawienia i ograniczenia wolności

Rafał Chmielewski

1 lipca 2015 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja kodeksu karnego. Wprowadziła ona szereg istotnych zmian. Jedną z nich jest możliwość kumulatywnego orzekania kary pozbawienia wolności oraz kary ograniczenia wolności.

Więzienie jest ostatecznością

Zdaniem wielu praktyków prawa karnego, pozbawienie wolności nie jest niczym dobrym. Przede wszystkim dlatego, że szansa na resocjalizację osadzonego wydaje się tym mniejsza, im dłużej przebywa on w zakładzie karnym. Właśnie dlatego tego typu kary powinny być orzekane, gdy nie ma już innej alternatywy.

Paradoks zawieszenia wykonania kary

Lipcowa nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła jednak rozwiązanie, które nie współgra z opiniami wspomnianych praktyków prawa. Mowa tutaj o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności. Do wejścia w życie nowych przepisów zawiesić można było karę orzekaną w wymiarze do dwóch lat, a teraz – jedynie do roku.

Nowelizacja kodeksu karnego nie jest zła

Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że nowelizacja kodeksu karnego spowoduje bezwzględne wysłanie do zakładu karnego wszystkich skazanych, których kara nie może zostać zawieszona. Dla rozwiązania takich problemów zdecydowano się na połączenie kary bezwzględnej (pozbawienia wolności) oraz kary wolnościowej (ograniczenia wolności).

Na czym polega nowość?

Korzystanie z tego mechanizmu odnosi się do grupy przestępstw, jaką są występki przewidujące karę pozbawienia wolności. Występek w tym wypadku to taki czyn zabroniony, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, ale nie dłuższą niż trzy lata w dolnym jej wymiarze.

Zależnie natomiast od górnej granicy kary sąd ma dwie możliwości. Dla występków zagrożonych pozbawieniem wolności na okres krótszy niż dziesięć lat w górnym wymiarze kary, orzeknie trzy miesiące więzienia i ograniczenie wolności do lat dwóch. Dla występków przewidujących górą granicę kary powyżej dziesięciu lat pozbawienia wolności, sąd orzeknie sześć miesięcy pobytu w zakładzie karnym i ograniczenie wolności do lat dwóch.

Po co zmiany?

Nowelizacja kodeksu karnego służy skróceniu wymiaru kar bezwzględnych na rzecz kar wolnościowych, które są skuteczniejsze jeśli chodzi o resocjalizację. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że wykonanie kary pozbawienia wolności, o ile jest możliwe, zawsze ma pierwszeństwo przed karą ograniczenia wolności. Nawet, jeśli ta druga została już w większości zrealizowana.

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: