Niedozwolona reklama apteki

Adam Szurpicki - radca prawny Adam Szurpicki - radca prawny

Klienci wielokrotnie, szczególnie w postępowaniach administracyjnych, szukają sposobu na uniknięcie skutków podjętych przez siebie działań. Przykładem może być tutaj niedozwolona reklama apteki i związana z nią kara pieniężna.

Wniosek do organu

Organy wszczęły postępowanie, którego przedmiotem była niedozwolona reklama apteki. Jej właściciel jeszcze zanim doszło do wydania decyzji, przestał prowadzić działania naruszające prawo. W związku z tym złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o niewymierzanie mu kary pieniężnej. Motywował to faktem, iż niedozwolona reklama apteki nie ma już miejsca.

Właściwa próba?

Posunięcie takie może z pozoru wydawać się słuszne. Rzeczywiście, organ powinien umorzyć postępowanie ze względu na bezprzedmiotowość – nie zachodziło bowiem naruszenie zakazu reklamy. Warto zaznaczyć, że w takim postępowaniu decyzja odnosi się zarówno do rozstrzygnięcia co do niedozwolonej reklamy apteki jak i kary pieniężnej.

Niedozwolona reklama apteki naruszeniem

Niestety wspomniany wniosek nie wywoła założonych skutków. Kara pieniężna jest bowiem bezpośrednio związana z naruszeniem prawa, którego zaistnienie bezsprzecznie miało miejsce. Nawet jeśli niedozwolona reklama apteki zakończyła się jeszcze przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Co więcej, decydującego wpływu na tę sytuację nie ma również data wydania bądź uprawomocnienia się nakazu zaprzestania działania, jakim jest niedozwolona reklama apteki.

Kara pieniężna wiąże się z naruszeniem art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Autor: Adam Szurpicki - radca prawny, autor bloga o prawnych aspektach otwarcia i prowadzenia aptek, pt.: Legalna apteka.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: