Nazwisko sprzed ślubu. Jak do niego wrócić?

Anna Koziołkiewicz-Kozak Anna Koziołkiewicz-Kozak

Niektóre Klientki pytają mnie, czy i w jaki sposób można przywrócić swoje nazwisko panieńskie. Dlatego w tym wpisie postanowiłam wszystko wyjaśnić – kto jest do tego legitymowany, w jakim terminie, do którego urzędu musi się udać i jakie dokumenty przygotować.

Nazwisko sprzed ślubu krótko po rozwodzie

Otóż nazwisko sprzed ślubu przywróci jedynie małżonek rozwiedziony, o ile oczywiście zawierając małżeństwo to nazwisko zmienił. Nie może tego jednak zrobić zawsze. Obowiązuje tutaj termin trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Co więcej, jest to termin zawity, a więc po jego upływie uprawienie do przywrócenia nazwiska sprzed ślubu wygasa.

Załatw, gdzie chcesz

Sprawę tego typu można załatwić w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast przebywając za granicą nazwisko sprzed ślubu przywróci się przed polskim konsulem. Istotne, że czynności przed organem należy dokonywać osobiście.

Kilka dokumentów i po sprawie

Lista potrzebnych dokumentów nie jest na szczęście zbyt obszerna, a konieczność przedstawienia większości z nich wydaje się nawet oczywista i logiczna:

  • dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie
  • skrócony odpis aktu małżeństwa (o ile sprawę załatwia się w innym urzędzie niż ten, w którym zawarte zostało małżeństwo)

Naprawdę nie jest trudno

Nazwisko sprzed ślubu przywraca się w stosunkowo prostej procedurze. Należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego. Pracownik urzędu stanu cywilnego sporządza z tych czynności protokół, pod którym podpisuje się on jak i osoba wnioskująca o przywrócenie nazwiska sprzed ślubu.

Jeśli sprawa jest załatwiana w tym samym urzędzie, w którym zawarte zostało małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie sporządza wzmiankę o tym, że przywraca się nazwisko sprzed ślubu. Jeżeli czynności dokonuje się w innym niż ten urzędzie, jego kierownik ma jeden dzień roboczy na przesłanie protokołu do właściwego urzędu.

Należy uiścić jeszcze opłatę skarbową w wysokości 11 złotych – co można uczynić na miejscu bądź przelewem.

Wzory wniosków, na podstawie których przywraca się nazwisko sprzed ślubu można zobaczyć TUTAJ.

Autor: Anna Koziołkiewicz-Kozak, adwokat, autor bloga Z obrączką czy bez - małżeństwo i związek partnerski okiem adwokata.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: