Nauczyciele muszą pracować w wakacje?

Karolina Sikorska-Bednarczyk Karolina Sikorska-Bednarczyk

27 czerwca zakończył się rok szkolny. Uczniowie mają wakacje i wydaje się, że nauczyciele również. Tymczasem niektórzy spośród nich muszą pracować. Mowa tutaj o szkole, której dyrektor zobowiązał nauczycieli do prowadzenia rekrutacji w terminach 24-28 czerwca oraz (co gorsza) 15-26 lipca. Czy to zgodne z przepisami prawa?

Art. 64 Karty Nauczyciela wskazuje, iż nauczyciel pracujący w szkole, w której to organizacji czasu pracy przewidywane są ferie zimowe i ferie letnie, ma prawo do urlopu w wymiarze równym okresowi ferii zimowych i ferii letnich – podczas ich trwania. Co więcej, na podstawie ust. 1 wspomnianego artykułu w okresie tym nauczycielowi przysługuje prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

We wskazanych okresach nauczyciel może jednak zostać zobowiązany przez dyrektora szkoły do wykonywania wymienionych wprost w Karcie Nauczyciela czynności – co stanowi katalog zamknięty:

  • przeprowadzanie egzaminów
  • prace związane z zakończeniem roku szkolnego oraz przygotowaniem nowego roku szkolnego
  • opracowywanie szkolnego zestawu programów
  • uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie

Regulacja wskazuje przy tym, że powyższe czynności nie mogą zająć nauczycielowi łącznie więcej niż siedem dni.

Z opisanego we wstępie stanu faktycznego wynika zamiar dyrektora do zabrania nauczycielom aż trzech tygodni wakacji. Można się jeszcze zastanawiać, czy przysługiwałoby im za to wynagrodzenie…

Bez wątpienia należy więc uznać, iż taka praktyka nie jest zgodna z prawem i dyrektor nie może wymagać od nauczycieli, by stawili się w przywoływanych terminach do pracy. Jeśli jednak to zrobi, w grę wchodzi zastosowanie przepisów Kodeksu pracy o odwołaniu pracownika z urlopu, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia i pokrycia kosztów niewykorzystanego urlopu.

Autor: Karolina Sikorska-Bednarczyk, doradca prawny, autorka bloga o pracy pracownika oświaty, pt.: Karta nauczyciela oraz bloga Mobbing w miejscu pracy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: