Nabycie służebności przesyłu przez zasiedzenie

Przemysław Rosati Przemysław Rosati

Przedsiębiorstwa przesyłowe bywa, że występują do sądów z wnioskami o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu. Prawomocne stwierdzenie zasiedzenia przez sąd ma wówczas istotne konsekwencje dla właściciela nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe. Nie może on bowiem żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za umowne ustanowienie służebności przesyłu.

Zasiedzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, polega na nabyciu przez osobę nieuprawnioną prawa podmiotowego z mocy samego prawa i jest konsekwencją długotrwałego faktycznego wykonywania tego prawa. Natomiast służebność przesyłu (również służebność gruntowa odpowiadająca treści służebności przesyłu) może być nabyta przez zasiedzenie. Jest to stanowisko szeroko prezentowane w orzecznictwie i w zasadzie jest ono jednolite.

Stwierdzenie nabycia zasiedzenia następuje w drodze postępowania nieprocesowego, a postanowienie ma charakter deklaratoryjny. A zatem jest potwierdzeniem istniejącego stanu rzeczy – w naszym przypadku: zasiedzenia.

Do nabycia służebności przesyłu w drodze zasiedzenia przez przedsiębiorcę konieczne jest spełnienie konkretnych przesłanek. Jakie one są? Zobacz w moim blogu w artykule pt. Przesłanki nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie.

Autor: Przemysław Rosati, adwokat, autor bloga Roszczenia i inwestycje energetyczne.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: