Miejsca postojowe a działka sąsiednia

Agnieszka Grabowska, radca prawny Agnieszka Grabowska, radca prawny

Realizując inwestycję budowlaną deweloperzy napotykają na różne problemy, w których rozwiązaniu pomagam pisząc na blogu. Jednym z takich problemów jest zapewnienie odpowiedniej dla realizowanej inwestycji liczby miejsc postojowych. Niestety zasada, że jedno takie miejsce dla jednego lokalu wystarczy, odchodzi powoli do lamusa. Coraz częściej urzędnicy stawiają dużo wyższe wymagania.

Potrzeba dużo miejsc postojowych

Co jednak w sytuacji, gdy z różnych względów na działce przeznaczonej pod inwestycję nie da się zapewnić odpowiedniej liczby miejsc postojowych, ani wybudować parkingu podziemnego? Teoretycznie można spróbować zapewnić miejsca postojowe na działce sąsiedniej.

Teoria a praktyka

Dlaczego teoretycznie? Powodem jest przede wszystkim bardzo rozbieżne orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii. Przekłada się to na stanowisko właściwych organów, które często nie godzą się na zastosowanie takiego rozwiązania.

Wiele wątpliwości

Są również inne przyczyny. Pierwsza z nich, to wątpliwości organów – jaki tytuł prawny powinien mieć deweloper względem działki sąsiedniej? Czy powinien on dotyczyć całej nieruchomości, czy może wystarczy, by objął jedynie miejsca postojowe? Druga zaś – czy w chwili składania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę miejsca postojowe powinny być już gotowe, czy jedynie zabezpieczone?

Urzędnik i projektant pomogą

W tych kwestiach stanowiska organów również bardzo się od siebie różnią. Dlatego lepiej przed sporządzeniem projektu budowlanego zasięgnąć opinii właściwego organu oraz projektanta. Oni wyjaśnią jak należy odpowiednio zapewnić miejsca postojowe z ewentualnym wykorzystaniem działki sąsiedniej.

Autor: Agnieszka Grabowska, radca prawny, autorka bloga dla deweloperów pt.: Jakim prawem.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: