Międzynarodowe postępowanie sądowe. Pytania i odpowiedzi

Andrzej Żurawski - adwokat Andrzej Żurawski - adwokat

Pod koniec stycznia prowadziłem szkolenie we wrocławskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych, którego głównym tematem było międzynarodowe postępowanie sądowe. W tym wpisie przedstawię najczęściej pojawiające się przy tym zagadnieniu problemy i krótkie opisy ich rozwiązań.

Ustalanie adresu pozwanego na terenie Niemiec

Jeśli chodzi o osoby prawne i inne podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestrów, wystarczy skorzystać ze zintegrowanych z nimi systemów informatycznych. Jak wygląda to w Niemczech, szerzej piszę TUTAJ. Przy osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej trzeba natomiast skorzystać z usług detektywa bądź prawnika z danego terenu.

Opłata sądowa a odrzucenie pozwu o europejski nakaz zapłaty

W sytuacji, gdy pozew rozpatruje sąd polski i odrzucenie takiego pozwu będzie miało miejsce w dość wczesnym stadium postępowania, opłata sądowa zostanie zwrócona w całości. Wynika to z art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Odsetki po nowelizacji k.p.c. a pozew o europejski nakaz zapłaty

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca metod obliczania odsetek ma wpływ tylko na sposób formułowania żądań w pozwie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. Konieczne jest bowiem określenie w treści pozwu roszczeń odsetkowych z rozbiciem na poszczególne okresy, w których obowiązują inne stopy procentowe.

Wyrok polskiego sądu u komornika w innym państwie UE

Do komornika z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej można skierować wyrok wydany przez polski sąd. Co więcej, wykonalność takiego wyroku nie wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania, co wynika z Rozporządzenia UE 1215/2012 (Bruksela I).

Znalezienie komornika za granicą

Obecnie znalezienie zagranicznego komornika jest możliwe za pośrednictwem powszechnych źródeł takich jak wyszukiwarki internetowe, albo przy pomocy lokalnego prawnika. Trwają jednak prace Komisji Europejskiej nad uruchomieniem bazy komorników podobnej do już działającej bazy prawników zagranicznych „find a lawyer”.

Tłumaczenie europejskiego nakazu zapłaty przed doręczeniem

Warto zastanowić się nad żądaniem przetłumaczenia europejskiego nakazu zapłaty przed jego doręczeniem pozwanemu. Pozwoli to zaoszczędzić nieco czasu, bo bez takiego żądania nakaz prawdopodobnie zostanie doręczony w języku oryginalnym. Wówczas pozwany ma prawo odmowy przyjęcia pozwu, uzasadniając to faktem, iż nie jest on dla niego zrozumiały. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie WE 1393/2007.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, których przedmiotem jest międzynarodowe postępowanie sądowe lub inne kwestie związane z prawem międzynarodowym – zapraszam do regularnego śledzenia mojego bloga 🙂

Autor: Andrzej Żurawski - adwokat, autor bloga o prawnych aspektach handlu międzynarodowego, pt.: Handel za granicą.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: