Małżonkowie w nowelizacji ustawie o własności lokali

Natalia Klima-Piotrowska - adwokat Natalia Klima-Piotrowska - adwokat

12 czerwca 2015 roku uchwalono nowelizację Ustawy o własności lokali, która weszła w życie 29 sierpnia tego roku. Od tego czasu wielokrotnie spotkałam się z pytaniem, czy małżonkowie na tych zmianach nic nie zyskają. W poniższym wpisie postaram się to wyjaśnić.

Jak jest obecnie?

Od 29 sierpnia 2015 roku współwłaściciel lokalu w częściach ułamkowych został na gruncie Ustawy o własności lokali zrównany ze wszystkimi pozostałymi właścicielami. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do samodzielnego uczestniczenia w zebraniu, a także zachowuje niezależne od pozostałych prawo głosu.

Jak było dotychczas?

Praktyka przed zmianami ustaliła, iż wszyscy współwłaściciele w sprawach odnoszących się do nieruchomości wspólnej muszą działać jednomyślnie i głosować wspólnie. Pisałam na ten temat w jednym z poprzednich wpisów – tutaj.

Co na to media?

Nowela wywołała lawinę informacji medialnych, według których małżonkowie nie skorzystają na zmianach. Przynajmniej w części nie jest to stanowisko słuszne. Zanim jednak o tym, należy powiedzieć nieco więcej o samej współwłasności.

Współwłasność w kilku słowach

Współwłasność może być w częściach ułamkowych, co oznacza, że każdemu ze współwłaścicieli przysługuje pewien udział w danym prawie (np. 2/3). Jest to najczęstsza postać współwłasności. Natomiast drugą postać stanowi współwłasność łączna, gdzie udziały nie są określone. Dotyczy ona wspólników spółki cywilnej oraz małżonków, którzy pozostają w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej.

Małżonkowie mogą to zmienić

Wspólność majątkową małżeńską można znieść przez zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej. Taki sam skutek wywoła orzeczenie separacji, ubezwłasnowolnienie małżonka, upadłość małżonka oraz sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej. W ten sposób małżonkowie mogą stać się współwłaścicielami lokalu w częściach ułamkowych, o których mowa w znowelizowanej Ustawie o własności lokali.

Racjonalne działanie

Okazuje się, że niewymienienie małżonków w przepisie nowelizowanej ustawy to racjonalny zabieg ustawodawcy. Przede wszystkim dlatego, że wspólność majątkowa małżeńska jest z zasady bezudziałowa. Nie można wtedy oszacować wielkości udziału – ani we własności lokalu, ani nieruchomości wspólnej.

Autor: Natalia Klima-Piotrowska - adwokat, autorka bloga dla zarządców i współwłaścicieli, pt.: Wspólnoty mieszkaniowe duże i małe.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: