KTG trudne do zinterpretowania

Jolanta Budzowska - radca prawny Jolanta Budzowska - radca prawny

KTG, czyli badanie kardiotokograficzne płodu, to szeroko wykorzystywany sposób monitorowania stanu płodu i wykrywania ewentualnego pogorszenia dobrostanu płodu. Dzięki niemu mocno ograniczono wskaźniki zgonu płodów. Z drugiej strony, KTG często trudno jest zinterpretować i stwierdzić, czy występują symptomy niedotlenienia dziecka. Informacje, jaki to ma wpływ na wyroki sądów w sprawach o błąd medyczny i jak trudno jest ocenić, czy w danej sytuacji wystąpił błąd diagnostyczny, można znaleźć na blogu Błąd przy porodzie.

Wynik badania KTG charakteryzuje się dużą ilością oraz złożonością krzywych kardiotokograficznych. Dlatego ocena lekarza bądź położnej, mimo że oparta na ich wiedzy i doświadczeniu, może być nie być obiektywna i dokonana według mierzalnych parametrów.

Co więcej, zdarza się, że to samo badanie KTG jest oceniane inaczej nie tylko przez lekarzy prowadzących poród. W swoich opiniach różnią się nawet biegli. Właśnie z tej przyczyny wynik badania KTG w wielu postępowaniach medycznych stanowi oś sporu i kluczowy dowód na błąd lekarski podczas porodu.

Autor: Jolanta Budzowska - radca prawny, autorka bloga o tym, kiedy masz prawo żądać zadośćuczynienia dla dziecka i dla siebie pt.: Błąd przy porodzie.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: