KRS. Nowy projekt zmian w ustawie!

Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny

W dniu 3 listopada Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Co wynika z planowanych reform w KRS?

Wszelkie wnioski do KRS będzie można złożyć za pośrednictwem Internetu, co ma wyraźnie usprawnić postępowania przed sądami rejestrowymi. Środki zaskarżenia czy coroczne sprawozdania finansowe będą składane tylko drogą elektroniczną.

Utworzone zostanie elektroniczne repozytorium aktów i protokołów notarialnych, dzięki czemu akty i protokoły będą w sposób automatyczny przekazywane oraz załączane do wniosków do KRS.

Powstanie portal informacyjny KRS, dający dostęp do wszelkich dokumentów tam składanych i pozwalający na pobranie pełnego odpisu KRS z wykorzystaniem Internetu.

Zmiany pojawią się również w narzędziach służących powoływaniu organów osób prawnych. Ustawodawca chce dość gruntownie przebudować instytucję kurateli. Dotychczas między art. 26 ustawy o KRS oraz art. 42 Kodeksu cywilnego nie było wyraźnego podziału. Tzw. kurator rejestrowy ma być ustanawiany w sytuacji, gdy osoba prawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców, posiadając zobowiązane do działania organy, nie wykonuje obowiązków rejestrowych. Brak organu powinien natomiast prowadzić do powołania kuratora na podstawie art. 42 KC, wówczas przepisów o kuratorze rejestrowym nie stosuje się. Natomiast w nowo dodanym art. 603(3) k.p.c. uregulowane miałyby zostać koszty działania kuratora. Zmienione zostałyby także reguły prowadzenia postępowań przymuszających (art. 24 ustawy o KRS).

Ponadto planuje się likwidację Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (ale to dopiero od 1 lutego 2018 roku) – zastąpić go ma Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Autor: Karolina Rokicka-Murszewska - radca prawny, autorka bloga o sprawnym i bezpiecznym prowadzeniu restrukturyzacji, likwidacji i upadłości spółki, pt.: Zakończenie działalności firmy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: