KRS i roczne sprawozdanie okazją do przejrzenia wpisów

Zbigniew Korsak - radca prawny Zbigniew Korsak - radca prawny

Koniec czerwca. Czas, kiedy zbliża się termin składania rocznych sprawozdań do KRS za rok 2015. Więcej na ten temat TUTAJ, a o karach za brak sprawozdania W TYM MIEJSCU. Teraz natomiast o przejrzeniu wpisów w KRS przy okazji sprawozdania.

Często okazuje się, że spółki w KRS mają podane informacje niepełne, nieaktualne bądź jakichś informacji w ogóle tam nie ujawniono. Oto kilka takich przypadków:

  • wpis prokurenta odwołanego przez spółkę z funkcji kilka lat wcześniej
  • ujawnienie wykreślenia wspólnika spółki bez wykreślenia go jako podmiotu uprawnionego do reprezentacji spółki
  • wpis zaległości w ZUS do KRS, mimo jej spłacenia kilka lat wcześniej
  • nieujawnienie rozdzielności majątkowej wspólników
  • PKD 2002
  • nieujawnienie w KRS numerów NIP oraz REGON

Część z podanych przykładów nie ma większego znaczenia. Są jednak i takie (np. dotyczące prokurenta czy wspólnika uprawnionego do reprezentacji spółki), które są zdecydowanie bardzie istotne.

Wszystko dlatego, że wpisów w KRS tyczy się domniemanie zgodności wpisu ze stanem rzeczywistym. Słowem: jeśli daną informację wpisano do KRS, to uznaje się ją za zgodną z prawdą i aktualnym stanem spraw spółki. Praktyczny przykład można zobaczyć na moim blogu Spółka komandytowa.

Autor: Zbigniew Korsak - radca prawny, autor blogów: Spółka komandytowa oraz Spółka jawna.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: