Kontrakt menadżerski i jego opodatkowanie

Anna Patoleta, adwokat Anna Patoleta, adwokat

Kontrakt menadżerski to coraz powszechniej stosowana forma zatrudniania menadżerów. Dlatego bardzo istotną kwestią jest jego opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych (więcej o PIT – TUTAJ). O tym w dzisiejszym tekście.

Menadżerowie, którzy mają zarządzać podmiotem gospodarczym, mogą wykonywać swoje obowiązki w oparciu o wiele różnych tytułów, ale w praktyce najczęściej w grę wchodzi kontrakt menadżerski. Zadania menadżerów łączą się bez wątpienia z dużą odpowiedzialnością, za czym idzie też wysokie wynagrodzenie takich osób.

Przy takich kwotach, zastosowanie znajdzie prawdopodobnie opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki 32%. Nie będzie więc wielkim zaskoczeniem, że zainteresowanie wzbudza rozwiązanie prowadzące do opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

Wykorzystanie takiego opodatkowania jest możliwe w sytuacji, gdy prowadzi się pozarolniczą działalność gospodarczą. Stąd też biorą się liczne próby zastosowania podatku liniowego przez podpisanie umowy o świadczenie usług zarządczych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez menadżera.

Okazuje się jednak, że taka umowa nie uprawnia do objęcia dochodów z tytułu jej wykonywania podatkiem liniowym według stawki 19%. Wyjaśnienie jest całkiem proste. Przychody menadżerów – zarówno te mające za podstawę kontrakt menadżerski, jak i umowę zawartą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – stanowią przychody z działalności osobistej. Tym samym, nie można mówić w takim przypadku o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Niezależnie od podstawy wykonywania obowiązków przez menadżerów – umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego, prowadzenia własnej działalności gospodarczej – zastosowanie ma skala podatkowa. Najczęściej, tak jak wcześniej już wspomniano, nie uniknie się podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki 32%.

Menadżer nie uwzględni też faktycznie poniesionych kosztów, a tylko zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Jeśli przychody uzyskuje na jednej podstawie od jednego podmiotu, ryczałt w skali roku nie przekroczy kwoty 1 335 złotych.

Co więcej, na płatnikach należności wynikających z umów o świadczenie usług zarządczych spoczywa obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Autor: Anna Patoleta, adwokat, autorka bloga podatkach w spółkach i nie tylko, pt.: Podatkowa odpowiedzialność menadżera.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: