Kontakty z dzieckiem po nowelizacji

Dominika Mróz-Krysta - radca prawny Dominika Mróz-Krysta - radca prawny

Kontakty z dzieckiem po wejściu w życie sierpniowej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie muszą być już ustalane tak szczegółowo, jak dotychczas (o tym jak było TUTAJ). Wszystko dlatego, że Sąd na zgodny wniosek obojga rodziców nie rozstrzyga kwestii takiej jakiej jak kontakty z dzieckiem.

Z drugiej strony warto zastanowić się nad tym, czy na pewno zawsze dobre jest, by kontakty z dzieckiem regulować sztywno i przy udziale Sądu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje wprost takich przypadków, ale można zaczerpnąć je z praktyki.

Oto kilka przykładowych:

  • rodzice zawarli porozumienie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz kontaktach z dziećmi – mają przy tym do siebie zaufanie, że porozumienie to będzie rzeczywiście przestrzegane
  • sytuacja w rodzinie nie daje szansy na przewidzenie z góry konkretnych terminów kontaktów z dzieckiem, bo dla przykładu praca jednego rodzica odbywa się w systemie dyżurowym
  • dziecko ze względu na swój wiek i rodzic sami decydują o swoich kontaktach, o ile drugi rodzic się temu nie sprzeciwia

Autor: Dominika Mróz-Krysta - radca prawny, autorka bloga dla ojców, którzy walczą o swoje prawa w sądach rodzinnych, pt.: Tato masz prawo!

Poprzedni wpis:

Następny wpis: