Komornik sądowy. Nowa ustawa i tabela zmian

Leszek Bloch - radca prawny Leszek Bloch - radca prawny

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) w swoich serwisach opublikowało wpis zatytułowany „koniec nadużyć komorników”, który zawiera tabelę najważniejszych zmian przewidywanych przez nową ustawę o komornikach sądowych. Okazuje się, że mogą one doprowadzić do poprawy sytuacji dłużników, ale znacznie gorzej wyglądać będzie ochrona wierzycieli. Należy sobie tutaj zadać pytanie, dlaczego nikt nie zastanawia się nad stworzeniem mechanizmów zmierzających do końca nadużyć dłużników. Wszak nie byłoby egzekucji komorniczej, jeśli dłużnik właściwie spełnił ciążący na nim obowiązek.

MS we wspomnianym materiale wskazuje, że „Ponad 75% skarg na komorników jest przez sądy oddalana. Są one bowiem mocno sformalizowane. Do odrzucenia skargi wystarczy nawet brak podpisu.”.

Wygląda to tak, jakby resort nieco smucił się tak niskim, bo niespełna 25% wskaźnikiem zasadności skarg. Co więcej, skoro brak podpisu jest niewystarczającym powodem dla odrzucenia skargi, to może należy też przestać odrzucać niepodpisane pozwy?

Projektodawcy chyba nie do końca zdają sobie sprawę z różnicy pomiędzy oddaleniem (uznaniem skutecznie wniesionej formalnie skargi za bezzasadną po jej merytorycznym rozpoznaniu) a odrzuceniem (nierozpoznaniem skargi z przyczyn formalnych takich jak przekroczenie terminu czy właśnie brak podpisu).

To tylko jeden z przykładów absurdu, do jakiego zmierza projekt nowej ustawy o komornikach sądowych. Więcej w przywoływanej tabeli najważniejszych zmian, do której link TUTAJ.

Autor: Leszek Bloch - radca prawny, autor bloga o windykacji dla przedsiębiorców, pt.: Leszek Bloch - po stronie wierzyciela.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: