Koalicja Pacjentów po Transplantacjach

Aneta Sieradzka Aneta Sieradzka

Stało się! 13 lutego 2016 roku w Warszawie została powołana do życia Koalicja Pacjentów po Transplantacjach (KOPT), czyli zrzeszenie pozarządowych organizacji działających na rzecz pacjentów po transplantacji. Będzie ona reprezentować jak i chronić takich pacjentów przed podmiotami wpływającymi na to, jak dziś wygląda transplantologia w Polsce. Przede wszystkim chodzi o podniesienie poziomu leczenia, a także jakości życia już po transplantacji.

Koalicja Pacjentów po Transplantacjach powstała jako wspólny sukces nie tylko lekarzy-transplantologów, ale także pacjentów i wielu innych osób przy wsparciu wymienionych niżej organizacji:

  • Fundacja Osób po Przeszczepieniu Wątroby „Transplantacja OK”
  • Stowarzyszenie Osób po Przeszczepieniu Narządu „Dar Życia”
  • Stowarzyszenie Transplantacji Serca
  • Stowarzyszenie „Życie po Przeszczepie”
  • Stowarzyszenie LIVER
  • Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT

Przewodniczącą, która będzie reprezentowała Koalicję Pacjentów po Transplantacjach została Pani Katarzyna Jeżnach – wybrana w głosowaniu zwykłą większością głosów.

Ja natomiast bardzo cieszę się z tego, że zdecydowano się powierzyć mi zapewnienie wsparcia prawnego dla realizacji celów i postulatów KOPT.

Na pewno nie raz wspomnę na swoim blogu o działalności Koalicji, która ma zamiar lobbować na rzecz nowej jakości w transplantologii na każdym etapie tego procesu – już od samej kwalifikacji do przeszczepu.

Autor: Aneta Sieradzka, prawniczka, autorka bloga Prawo w transplantacji.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: