Kara umowna to nie odsetki

Kamila Stalmach Kamila Stalmach

Niezwykle często spotyka się sformułowanie „odsetki karne”. Warto jednak wiedzieć, że coś takiego nie istnieje. Jest to połączenie dwóch odrębnych instytucji uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Są nimi kara umowna oraz odsetki. Czym one się różnią?

Odsetki gdy płatność się opóźnia

Odsetki dotyczą wyłącznie świadczeń o charakterze pieniężnym. Mogą zostać naliczone przez odbiorcę danego świadczenia, o ile nie zostało ono uregulowane w wyznaczonym terminie. Klasycznym przykładem jest rata kredytu bądź czynsz za mieszkanie. Ich nieopłacenie we właściwym czasie rodzi skutek w postaci doliczenia do należności głównej odsetek przez bank czy spółdzielnię mieszkaniową.

Kara umowna gdy nie chodzi o pieniądze

Kara umowna jest czymś zupełnie innym chociażby dlatego, że odnosi się tylko do świadczeń niepieniężnych. Strony danej umowy ustalają w jej treści, że taka kara umowna będzie zapłacona, gdy zobowiązanie nie zostanie wykonane bądź zostanie wykonanie nienależycie. Dla przykładu można podać sytuację, w której deweloper nie zakończył budowy budynku w wyznaczonym terminie, albo dostawca nie dostarczył towaru w określonym czasie.

Trzeba zatem pamiętać – nie można dochodzić kary umownej od nieopłaconej faktury czy dochodzić odsetek od wspomnianego dewelopera.

Autor: Kamila Stalmach, prawnik, autorka bloga Spółka cywilna.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: