Kara umowna rażąco wygórowana

Magdalena Bojaryn - radca prawny Magdalena Bojaryn - radca prawny

Kara umowna z reguły jest wyrażana kwotą bądź procentem. Nie może być ona rażąco wygórowana. Co rozumiemy przez to pojęcie?

Kara umowna nie może wzbogacać

Jedna z głównych funkcji, jaką pełni kara umowna to funkcja odszkodowawcza. W orzecznictwie sądów możemy spotkać się tutaj z dość jednolitym stosowaniem pewnej zasady. Zgodnie z nią kara umowna nie powinna powodować dodatkowego wzbogacenia się podmiotu, któremu jest należna.

Swobodne kształtowanie stosunków

Z drugiej strony w praktyce występuje pogląd, wedle którego wysokość kary umownej powinna zależeć od woli dwóch przedsiębiorców w ramach swobody zawierania umów. Oczywiście mowa o takich przypadkach, gdzie swoboda powzięcia decyzji nie została wyłączona przez wady oświadczenia woli takie jak przymus, groźba czy wyzysk. Osobiście zdecydowałabym się na rozwiązanie pośrednie.

Co na to sąd?

Ciekawie problem ten rozstrzygnął Sąd Apelacyjny w Katowicach w swoim orzeczeniu z dnia 14 kwietnia 2015 roku (sygn. akt. V ACa 738/14). Uznał on bowiem, że kara umowna w wymiarze niemal 60% wartości świadczenia niepieniężnego, które – co istotne – zostało wykonane, jest bezsprzecznie nadmierna.

Należy pamiętać, iż sam fakt, czy zobowiązanie zostało wykonane i czy wykonano je w sposób należyty, lecz z opóźnieniem, ma duży wpływ na miarkowanie kary umownej.

Autor: Magdalena Bojaryn - radca prawny, autorka bloga dla przedsiębiorców o relacjach w biznesie, umowach i karach umownych, pt.: Skuteczne wykonanie umowy.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: