Kara łączna po wykonaniu jednej z kar

Rafał Chmielewski

Artykuł zatytułowany Kara łączna po zmianach Kodeksu karnego 1 lipca 2015 r. zająłem się analizą pojęcia kary podlegającej wykonaniu. W ramach przypomnienia – nowelizacja Kodeksu karnego z 1 lipca 2015 roku uchyliła art. 92 k.k. Do 30 czerwca 2015 roku artykuł ten stanowił, iż wydanie wyroku łącznego możliwe jest także w sytuacji, kiedy poszczególne kary zostały już w całości bądź w części wykonane…

Po uchyleniu tego artykułu stosuje się sztywną i surową interpretację pojęcia kary podlegającej wykonaniu, czyli takiej, która wykonana jeszcze nie została.

Co to znaczy w praktyce? Otóż jeśli skazano Cię na cztery kary i do wykonania została tylko ostatnia z nich, to nie istnieje już możliwość wydania wyroku łącznego, obejmującego kary uprzednio wykonane.

Poza wyjątkiem w postaci zawieszenia pary pozbawienia wolności, brak możliwości wykonania kary jest równoznaczny z tym, iż kary nie będzie można połączyć.

Nowelizacja już jakiś czas obowiązuje, ale nie doszło w tym zakresie do zmian interpretacji doktryny – a przynajmniej ja nie zdołałem do takowych dotrzeć. W związku z tym interpretacja pojęcia „kary podlegającej wykonaniu” stanowi nie lada wyzwanie.

Czy uwzględniając art. 85 § 2 k.k. do kary łącznej możliwe jest włączenie kary wcześniej wykonanej? Moim zdaniem dobrze jest w takiej sytuacji zaprezentować pogląd po prostu zdroworozsądkowy.

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 roku zawierał regulację brzmiącą jak następuje:
Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i niewykonane w całości kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.”.

Na tej podstawie, mimo uchylenia art. 92 k.k., można wysnuć wniosek, że określenie kary mianem podlegającej wykonaniu nie jest równoznaczne z pojęciem kary niewykonanej.

Kara niewykonana to bowiem taka kara, która nie została wykonana i to niezależnie od przyczyny.
Kara podlegająca wykonaniu zaś to taka kara, która winna zostać wykonana, bez względu na to, czy wykonanie to nastąpiło, czy też jeszcze nie.

Wśród wielu szczegółów ten ma bardzo duże znaczenie i wpływ na to, w jakich warunkach będzie istniała możliwość połączenia kar.

Autor: Rafał Chmielewski, szczęśliwy redaktor portalu Znam Swoje Prawo.pl :)

Poprzedni wpis:

Następny wpis: