Jak zatrudnić Ukraińca, Białorusina, czy inną osobę zza wschodniej granicy

Robert Jaroszewski Robert Jaroszewski

W wielu miastach liczba cudzoziemców próbujących legalizować swój pobyt wzrosła lawinowo. Od dłuższego czasu systematycznie wdrażane są w Polsce działania mające na celu ułatwienie powierzania im pracy na terytorium Polski. Jakie są to ułatwienia i co zrobić aby w prosty i szybki sposób zatrudnić obywatela Ukrainy, Białorusi lub innego z naszych sąsiadów? Więcej o tym przeczytasz w moim blogu [link], tutaj tylko wspomnę o jednym aspekcie zatrudniania cudzoziemców w Polsce: o tzw. teście rynku pracy.

 W Polsce funkcjonuje od kilku lat model uzupełniającego zatrudnienia obcokrajowców, który ma chronić nasz rynek przed zbyt dużą liczbą zagranicznych pracowników. System ten sprowadza się między innymi do obowiązku przeprowadzania postępowania sprawdzającego, czy dane miejsce pracy w firmie (wakat) cieszy się zainteresowaniem polskich pracowników.

Zasadą jest, że pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca musi zamieścić ofertę pracy we właściwym miejscowo Powiatowym Urzędzie Pracy. Następnie dany Urząd Pracy dokonuje analizy prowadzonych rejestrów bezrobotnych. Jeśli w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia oferty na podstawie tych rejestrów nie uda się wyłonić kandydatów spełniających kryteria wynikające z oferty pracy i zorganizować rekrutacji, albo jeśli pomimo zorganizowania rekrutacji w ciągi 21 dni od daty zgłoszenia oferty nie uda się wyłonić kandydata zainteresowanego podjęciem pracy, starosta wydaje pracodawcy zaświadczenie o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Wtedy dopiero stanowisko to może zostać powierzone cudzoziemcowi, ponieważ bez zaświadczenia wydanego przez Starostę, Wojewoda nie wyda zezwolenia na pracę.

Niestety takie bardzo sformalizowane i czasochłonne postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie sprzyjało ich zatrudnianiu, dlatego uczyniony został wyłom od zasady uzupełniającego zatrudnienia, który istotnie cały proces ułatwia. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Jak zatrudnić Ukraińca..

Autor: Robert Jaroszewski, radca prawny, autor bloga Cudzoziemiec w Polsce.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: