We wszystkich sprawach, które nie są związane z udzielaniem porad prawnych,

prosimy o kontakt na adres: rafal.chmielewski@ZnamSwojePrawo.pl