Jak opodatkować spółkę cywilną

Kamila Stalmach Kamila Stalmach

Wydaje się, że spółka cywilna jest dosyć prostą konstrukcją prawną. To tylko pozory. A w szczególności, pozory w zakresie opodatkowania tej spółki.

Dlaczego?

Dlatego, że istotą spółki cywilnej jest to, że jest ona spółką co najmniej dwóch przedsiębiorców.

 A zatem może to być spółka:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • spółek prawa handlowego nie mających osobowości prawnej (spółek jawnych, komandytowych, partnerskich)
  • spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (spółek z o.o. i spółek akcyjnych)
  • a także wszelkich konfiguracji powyżej wskazanych podmiotów.

Problemy rodzi też fakt, że każdy z tych podmiotów (wspólników spółki cywilnej) może być inaczej opodatkowany w zakresie podatku dochodowego! Spółka dwóch przedsiębiorców jednoosobowych może znajdować się w takim stanie prawno-podatkowym, że jeden z nich opodatkowany jest na zasadzie ryczałtu, a drugi według zasad ogólnych.

A to i tak nie wszystko: bo osoba prowadząca działalność gospodarczą może korzystać ze skali progresywnej w opodatkowaniu swoich dochodów, albo korzystać ze stawki liniowej.

Nie oznacza to jednak, że każdy ze wspólników ma dowolność wyboru formy opodatkowania. W pewnych sytuacjach, o których piszę w artykule pt.: Spółka cywilna opodatkowanie, może dojść do istotnego ograniczenia tej wolności.

Dodatkowym elementem komplikującym opodatkowanie spółki cywilnej są podatki pośrednie, które fikus w tym przypadku traktuje jeszcze inaczej. O opodatkowaniu spółki podatkiem VAT przeczytasz w artykule: opodatkowanie VAT spółki cywilnej.

Autor: Kamila Stalmach, prawnik, autorka bloga Spółka cywilna.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: