Jak chronić lekarskie dobre imię

Arkadiusz Jóźwik Arkadiusz Jóźwik

Jeśli jesteś lekarzem i jeżeli natrafisz w Internecie na wpis naruszający Twoje dobra osobiste, tj. obrażający Twoją osobę, dotykający Twojego imienia, czci, godności – to czy masz szansę na obronę?

Ostatnio portali rodzaju takiego, że każdy może swobodnie oceniać swojego lekarza, jest coraz więcej. Niestety nikt nie weryfikuje prawdziwości zamieszczanych tam komentarzy. Są one subiektywnym obrazem rzeczywistości nie mającym często wiele wspólnego z prawdą. Mało tego, owe komentarze mogą być pisane przez konkurencję!

Zatem co możesz zrobić, jeśli ktoś naruszy Twoje dobra osobiste?

W pierwszej kolejności powinieneś zrzutu z ekranu monitora. Pozwoli to utrwalić widziany przez Ciebie obraz, co następnie winno zostać najlepiej potwierdzone przed notariuszem. Porówna on zapis strony z potwierdzanym dokumentem, co będzie stanowiło dowód, w postaci tzw. dokumentu urzędowego, że dany wpis istotnie miał miejsce.

Z takim dokumentem powinieneś początkowo skierować swoje kroki do usługodawcy, tzw. hosting providera danego portalu z żądaniem natychmiastowego usunięcia wpisu naruszającego Twoje dobra osobiste.

Podstawą prawną takich działań będzie nie tylko kodeks cywilny, tj. art 23 i 24 k.c. ale przede wszystkim ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Hosting provider będzie każdorazowo ponosił odpowiedzialność za przechowywane dane w dwóch przypadkach:

  1. jeżeli będzie je znał oraz
  2. będzie wiedział o ich bezprawnym charakterze.

Dlatego prawidłowo sformułowane i skierowane żądanie ma kapitalne znaczenie dla przyszłości ew. dochodzonych roszczeń od usługodawcy. Wszak z momentem doręczenia wezwania i nieusunięcia obraźliwych informacji z serwisu przez providera, nabywamy legitymacje do skutecznego wystąpienia na drogę postępowania sądowego o naruszenie dóbr osobistych. Stąd wezwanie

Dlaczego rekomenduję Ci takie postępowanie?

Przeczytasz o tym w moim blogu w artykule pt. Jak walczyć z internetowymi wpisami obrażającymi lekarzy.

Autor: Arkadiusz Jóźwik, radca prawny, autor bloga o prawie dla stomatologów, pt.: Jak nie utknąć w kanałach przepisów.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: